web analytics

بانک شهر سود 25 درصد ۱۴۰۰

بانک شهر سود 25 درصد ۱۴۰۰. سود سپرده های سرمایه گذاری. سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند.

وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۰ درصد به بازنشستگان ۴ بانک
وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۰ درصد به بازنشستگان ۴ بانک from www.shrr.ir

دراین صفحه سایت باحساب امکان محاسبه سود سپرده بانکی برمبنای مبلغ سپرده و درصد سود سالانه فراهم میباشد. سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند. در مهمترین آنها نرخ سود در بازار وام مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و.

برای سپرده‌های ویژه و میلیاردی بانک شهر سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند.

برای سپرده‌های ویژه و میلیاردی بانک شهر سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند. سود سپرده های سرمایه گذاری. برای این منظور کافیست مبالغ را در کادر مربوطه برحسب تومان وارد نمایید و با کلیک روی.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه.

نرخ سودها در هفته اخیر دستخوش نوسانات مهمی شد. در واقع نرخ سود پرداختی در سال ۱۴۰۰ در واقع همان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در یکسال پیش یعنی در تیرماه سال ۹۹ می باشد. سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند.

اکثر خانواده ها زیر 2 م تومن سپرده گذاشته بودن.

براساس آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار،‌ نرخ سود بانکی در سال 1400 برای سپرده های کوتاه مدت بانک ها و موسسات مالی 10 درصد و سپرده های بلند مدت 15 درصد تعیین شده است. سایر سپرده‌ها سودی حدود ۲۰ درصد دارند. بانک شهر بعد از یک ماه ۲۰ درصد حداقل با سپرده گذاری ۱۵ میلیون

چند شعبه بانکی برای سپرده‌های میلیاردی و مشتریان ویژه خود طرح سود ۲۵ درصدی داشتند.

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی. برای سپرده‌های ویژه و میلیاردی بانک شهر سود ۲۲ درصد پرداخت می‌کند. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت ۲۰ درصد:

بانک‌ها به صورت غیرقانونی و غیررسمی، سود سپرده‌های خود را حتی تا محدوده ۲۴ درصد افزایش داده‌اند.

اگر کاری با سرمایه‌تان ندارید، می‌توانید سراغ سپرده‌های سه ماه با سود ۱۲ درصدی یا سپرده‌های شش‌ماهه با. در مهمترین آنها نرخ سود در بازار وام مسکن به بالاترین سطح خود رسیده و. پول پاشی بانک مرکزی و حبس نرخ بهره.

Leave a Comment